چشم انداز

هلدینگ پیدکو برآنست تا با ورود به حوزه های مشاوره و مدیریت طرح ها و همچنین انجام مستقل پروژه های EPC ضمن معرفی خود بعنوان یکی از قطب های برتر عرصه پیمانکاری و مشاوره در صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و انرژی، و کسب سهم مناسبی از بازار کشور و منطقه خاورمیانه با رعایت کامل ارکان توسعه پایدار و پاسداشت محیط زیست، با سوق به صادرات محصولات نفت و گاز به کشورهای اولویت دار در اجرای اقتصاد مقاومتی و نیل به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران اسلامی پیشرو گردد.

vision2