شرکاء

لیست شرکت های در ارتباط با پروژه های هلدینگ پیدکو

ردیف شرکت های در ارتباط نام پروژه
۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO) پالایشگاه فاز یک پارس جنوبی
۲ شرکت دایلم (DAELIM South Korea)
۳ ENI(Ente Nazionale Idrocarburi Italia) عملیات لوله کشی فاز ۴ و۵
ساخت سازه فلزی فاز ۴و۵
۴ شرکت هیوندای(HYUNDAI south Korea)
۵ شرکت تهران جنوب
۶ TOYO Engineering Corpioration ساخت سازه فلزی فاز های ۶و۷و۸
ساخت کمپ مسکونی موقت فاز های ۶و۷و۸
۷ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO)
۸ JGC Corpration Chaina
۹ شرکت دایلم (DAELIM South Korea)
۱۰ WORLEY PARSONS پروژه احداث مجموعه مایع سازی گاز LNG
۱۱ شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران
۱۲ شرکت پترو پارس ایران فازهای ۱-۴ , ۵ -۶,۷,۸-۱۷,۱۸
پارس جنوبی
۱۳ پالایشگاه فجر جم  احداث کارخانه تولید گاز مایع LPG
۱۴ شرکت ایتوک
۱۵ شرکت پترو صنعت ماد
۱۶ شرکت پتروشیمی اروند احداث زون ۳ پتروشیمی اروند و احداث بخش ASU
۱۷ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO) مدیریت پیمان
(خدمات مهندسی پروژه پالایشگاههای ۱۷ و۱۸ )
۱۸ شرکت نفت پاسارگاد  احداث مخازن قیر پاسارگاد
۱۹ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب احداث نمکزدایی مارون ۳ و
سیستم جداسازی آب و نفت مارون ۵
۲۰ شرکت تبدیل انرژی پایا
۲۱ شرکت مهندسی پرآور
۲۲ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب احداث واحد پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایعNGL900
۲۳  شرکت مهندسی نارگان
۲۴ شرکت ملی پخش و پالایش پروژه ارتقاء سامانه ایمنی وآتش نشانی و ساختمانهای عملیاتی و سیستم جمع آوری درین انبار نفت ری
۲۵ شرکت مهندسی تدبیر و فن آسیا
۲۶ شرکت مهندسی و توسعه نفت پروژه عملیات تکمیلی تلمبه خانه امیدیه
۲۷ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران احداث موقعیت، جاده دسترسی، تهیه کالا و احداث تسهیلات  سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت W027S میدان هما
۲۸ شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون پروژه احداث چند راهه رشته ای بنگستان آسماری

لیست شرکت های پیمانکار پروژه های هلدینگ پیدکو

ردیف نام پروژه نام شرکت پیمانکار
۱ واحدASU پتروشیمی اروند کابل متال
۲ واحدASU پتروشیمی اروند نورسا گسترنوین
۳ واحدASU پتروشیمی اروند ماشین سازی شمال
۴ واحدASU پتروشیمی اروند سبلان تهویه
۵ واحدASU پتروشیمی اروند نارفوم کار
۶ واحدASU پتروشیمی اروند آداک
۷ واحدASU پتروشیمی اروند ایران وینچ
۸ واحدASU پتروشیمی اروند پتونیا
۹ واحدASU پتروشیمی اروند پترواطلس پارس
۱۰ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 ایران تابلو
۱۱ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 تالیران
۱۲ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 مازی نور
۱۳ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پارس تابلو
۱۴ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 نیک نور
۱۵ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 کابل کاویان
۱۶ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 ایران ترانسفو
۱۷ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 آماک
۱۸ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 کاوه مبدل
۱۹ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 ساراوان
۲۰ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 ایران ساخت
۲۱ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 غدیرپمپ
۲۲ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 کلینگران
۲۳ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پیچ و مهره سازان صنعتی
۲۴ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 سازه افرازان لرستان
۲۵ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 سلاکو
۲۶ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 افشید الکتریک
۲۷ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 مهندسین مشاور تهران جوان
۲۸ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 نوین جوش درخشان
۲۹ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 فرینه صنعت
۳۰ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پارس جهد
۳۱ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پارس تجهیزکاران
۳۲ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 سازند
۳۳ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 سنگان صنعت
۳۴ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 ساریاک
۳۵ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 انرژی اشتعال
۳۶ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 برنا تدبیر بهتا
۳۷ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 اطلس فن آوران نوین
۳۸ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پارس رگولاتور
۳۹ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پرند افرای پارس
۴۰ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پتروساوین
۴۱ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 سدید جهان صنعت
۴۲ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 SMC
۴۳ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 انبارمتاع
۴۴ ارتقاء سامانه آتشنشانی انبار نفت ری ایمن پارس
۴۵ ارتقاء سامانه آتشنشانی انبار نفت ری گروه صنعتی پارلو
۴۶ ارتقاء سامانه آتشنشانی انبار نفت ری پترونیر صبا
۴۷ تکمیل تلمبه خانه امیدیه ایران کابل
۴۸  تکمیل تلمبه خانه امیدیه پارسیان تجارت بیهق
۴۹ تکمیل تلمبه خانه امیدیه آرمان جی
۵۰ احداث  تسهیلات سرچاهی و خط لوله چاه w027s هما داتیس تجارت سروش
۵۱ عمران صنعت اریکه
۵۲ احداث چند راهه آسماری و بنگستان اهواز۳ وندا طرح و ساخت