شرکاء

ردیف نام پروژه نام سازنده/ تامین کننده ردیف نام پروژه پیمانکار
۱ واحدASU پتروشیمی اروند کابل متال ۱ پالایشگاه فاز یک پارس جنوبی شراکت سازمان گسترش همراه
شرکت دایلم کره جنوبی برای برنده شدن این مناقصه (DAELIM)
۲ واحدASU پتروشیمی اروند نورسا گسترنوین ۲ عملیات لوله کشی فاز ۴ و۵ پیدکو
۳ واحدASU پتروشیمی اروند ماشین سازی شمال ۳ ساخت سازه فلزی فاز ۴و۵ پیدکو
۴ واحدASU پتروشیمی اروند سبلان تهویه ۴ ساخت سازه فلزی فاز های ۶و۷و۸ مشارکت TIJD
(Daelim, JGC, IDRO, TOYO)
۵ واحدASU پتروشیمی اروند نارفوم کار ۵ ساخت کمپ مسکونی موقت فاز های ۶و۷و۸ مشارکت TIJD
(Daelim, JGC, IDRO, TOYO)
۶ واحدASU پتروشیمی اروند آداک ۶ کمپ ۱۷ و ۱۸ پترو پارس
۷ واحدASU پتروشیمی اروند ایران وینچ ۷ تولید گاز مایع LPG پیدکو – ایتوک
(پترو صنعت ماد)
۸ واحدASU پتروشیمی اروند پتونیا ۸ پروژه اروند زون۳(لوله کشی و نصب مکانیکال) پیدکو
۹ واحدASU پتروشیمی اروند پترواطلس پارس ۹ مدیریت پیمان
(خدمات مهندسی پروژه پالایشگاههای ۱۷ و۱۸ )
پیدکو
۱۰ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 ایران تابلو ۱۰ مخازن قیر پاسارگاد پیدکو
۱۱ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 تالیران ۱۱ مایع سازی گاز LNG پیدکو – ورلی پارسونز
۱۲ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 مازی نور ۱۲ واحدهای جداسازی هوا
(ASU)
پیدکو
۱۳ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پارس تابلو ۱۳ نمکزدایی مارون ۳ و۵ پیدکو، شرکت تبدیل انرژی پایا و مهندسی پرآور
۱۴ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 نیک نور ۱۴ کارخانه گاز و گاز مایعNGL900 پیدکو و نارگان
۱۵ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 کابل کاویان ۱۵ پروژه سامانه آتش نشانی انبار نفت ری پیدکو و تدبیر و فن آسیا
۱۶ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 ایران ترانسفو ۱۶ پروژه عملیات تکمیلی تلمبه خانه امیدیه پیدکو
۱۷ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 آماک ۱۷ احداث موقعیت، جاده دسترسی، تهیه کالا و احداث تسهیلات  سرچاهی و خط لوله جریانی موقعیت W027S میدان هما پیدکو
۱۸ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 کاوه مبدل ۱۸ پروژه احداث چند راهه رشته ای بنگستان آسماری پیدکو
۱۹ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 ساراوان
۲۰ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 ایران ساخت
۲۱ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 غدیرپمپ
۲۲ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 کلینگران
۲۳ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پیچ و مهره سازان صنعتی
۲۴ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 سازه افرازان لرستان
۲۵ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 سلاکو
۲۶ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 افشید الکتریک
۲۷ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 مهندسین مشاور تهران جوان
۲۸ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 نوین جوش درخشان
۲۹ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 فرینه صنعت
۳۰ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پارس جهد
۳۱ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پارس تجهیزکاران
۳۲ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 سازند
۳۳ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 سنگان صنعت
۳۴ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 ساریاک
۳۵ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 انرژی اشتعال
۳۶ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 برنا تدبیر بهتا
۳۷ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 اطلس فن آوران نوین
۳۸ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پارس رگولاتور
۳۹ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پرند افرای پارس
۴۰ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 پتروساوین
۴۱ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 سدید جهان صنعت
۴۲ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 SMC
۴۳ پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 انبار  متاع
۴۴ ارتقاء سامانه آتشنشانی انبار نفت ری ایمن پارس
۴۵ ارتقاء سامانه آتشنشانی انبار نفت ری گروه صنعتی پارلو
۴۶ ارتقاء سامانه آتشنشانی انبار نفت ری داتیس تجارت سروش
۴۷ ارتقاء سامانه آتشنشانی انبار نفت ری پترونیر صبا
۴۸ تکمیل تلمبه خانه امیدیه ایران کابل
۴۹  تکمیل تلمبه خانه امیدیه پارسیان تجارت بیهق
۵۰ تکمیل تلمبه خانه امیدیه آروند پالایش آرموس
۵۱ تکمیل تلمبه خانه امیدیه وندا طرح و ساخت