افتخارات

“نشان زرین مدیر شایسته ملی”

photo_2017-05-03_20-54-45

“کسب عنوان مدیر شایسته ملی”

مدیر شایسته ملی

 

“نشان زرین مدیران ماندگار ایران”

۱۲۳۴۵۵

 

۶۵

 

“تقدیر نامه چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت”

تقدیرنامه - همایش چهره های نام آشنای صنعت، معدن و تجارت ۹۵

 

 

تقدیرنامه الهی - رهبران اقتصادی

 

تقدیرنامه تعهد به سرآمدی۱ ۹۵

 

اعتبارنامه

 

باشگاه نوابغ مدیریت ایران