اعطای عنوان مدیر برگزیده سال ایران به مدیرعامل پیدکو

دکتر الهی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (هلدینگ پیدکو) در جشنواره سراسری مدیر برگزیده سال (مدیر شایسته ملی) که در روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ا برگزار شد، پس از احراز صلاحیت در زمینه های توسعه کارآفرینی، حمایت از تولید ملی و اشتغال پایدار بعنوان مدیر برگزیده سال ۱۳۹۵ ایران انتخاب و موفق به کسب تندیس زرین “مدیر شایسته ملی” و “مدال عالی کارآفرینی و مدیریت” گردید.

مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی پس از بررسی لیست مدیران حائز شرایط این عنوان از سازمان ها و شرکت های دولتی و غیردولتی این موفقیت را به عضو هیئت مدیره هلدینگ پیدکو اهدا نمود. مراجع احراز صلاحیت این گواهینامه و نشان ملی، انجمن مدیریت ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شرکت ملی نفت ایران و گروه متخصصین ایران می باشد.

در این مراسم مهندس همتی مدیر امور مالی هلدینگ و هیئت همراه به نمایندگی از مدیرعامل هلدینگ جهت کسب جوایز حضور یافتند.

photo_2017-05-03_22-54-13

 

 

photo_2017-05-03_20-54-45