مناقصه خرید اقلام مورد نیاز پروژه احداث سرچاهی و خط لوله جریانی چاه هما

شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (هلدینگ پیدکو) در نظر دارد اقلام  مورد نیاز پروژه احداث سرچاهی و خط لوله جریانی چاه هما را که  در دو بخش ارزی و ریالی که به پیوست می باشد را به شرکت های واجد صلاحیت که امکان تهیه اقلام را از لیست مورد تائید شرکت ملی مناطق مرکزی ایران را دارند واگذار نماید. لذا از علاقه مندان دعوت به عمل می آید تا تاریخ ۲۱/۰۱/۹۶ نسبت به اعلام آمادگی خود بصورت کتبی به همراه نرخ پیشنهادی خود اقدام نمایند.

INSTRU~1(arzi)

INSTRU~1(riali)

MECH-MTO (ARZI)

MECH-MTO (RIALI)

MTO-HMA-W027S(riali)