مناقصه خرید اقلام مورد نیاز پروژه احداث چند راهه ۲۰ رشته ای آسماری و بنگستان

شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (هلدینگ پیدکو) در نظر دارد اقلام  مورد نیاز پروژه احداث چند راهه ۲۰ رشته ای آسماری و بنگستان را که به پیوست می باشد را به شرکت های واجد صلاحیت که امکان تهیه اقلام را از لیست مورد تائید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را دارند واگذار نماید. لذا از علاقه مندان دعوت به عمل می آید تا تاریخ ۲۰/۰۱/۹۶ نسبت به اعلام آمادگی خود بصورت کتبی به همراه نرخ پیشنهادی خود اقدام نمایند.

MTO