حضور مدیران هلدینگ پیدکو در دومین نشست فدراسیون صنعت نفت ایران

مدیران هلدینگ پیدکو در دومین نشست فدراسیون صنعت نفت ایران در موسسه مطالعات و بهره ‌وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی کشور حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، نشست فدراسیون صنعت نفت ایران با محوریت مسئولیت های اجتماعی در بخش خصوصی صنعت نفت و با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و محققان و مدیران شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس برگزار شد.

دکتر پدیدار نایب رییس فدراسیون صنعت نفت به باز تعریف واژه مسئولیت اجتماعی  در حوزه فرد، خانواده، سازمان و جامعه پرداختند و سپس دکتر شهیندخت خوارزمی استاد دانشگاه در رشته دکترای روان‌شناسی و ارتباطات و روش تحقیق مطالبی را در خصوص حرکت و مدلی جغرافیایی و تجارب دوساله خود پیرامون جاری سازی مسئولانه در امر مسئولیت اجتماعی گذراندند را بیان داشتند.

در ادامه نشست از دکتر پویا علاء الدینی نیز دعوت گردید پیرامون مسوولیت اجتماعی و فعالیت‌های صورت گرفته خود را ارائه دهند.

مهندس رضا درمان به میزان ضعف آموزش در کشور و نکات مهمی که باید مورد توجه همگان قرار گیرد به ایراد سخنرانی پرداختند.

در پایان نشست از دو چهره شاخص در عرصه هنر و مدیریت نیز تقدیر و قدردانی و لوح سپاس از طرف فدراسیون صنعت نفت ایران به آنان تقدیم گردید.

در این نشست فاطمه دریایی مدیر اداری و توسعه منابع انسانی و مهندس علی بنه گزی مدیر HSEQ به نمایندگی از مدیرعامل هلدینگ پیدکو حضور داشتند.