اجرای عملیات سیویل، سازه و واحدهای جداسازی هوا (ASU) مجتمع پتروشیمی اروند به روش EPC


کارفرما

شرکت پتروشيمی اروند

تاریخ شروع

مرداد 89

محل اجرای پروژه

ماهشهر، مجتمع پتروشیمی اروند

وضعیت پروژه

پايان يافته و نهايی

ظرفیت

7500 نرمال مترمکعب برساعت گاز نيتروژن و 7500 نرمال مترمکعب برساعت گاز اکسيژن

خدمات مهندسی، خريد و ساخت