دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری ACS توسط شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس(هلدینگ پیدکو)

شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنیACS شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو؛ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری(ACS) Accreditation Certificate Safe توسط شورایعالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از گذراندن این دوره تخصصی توسط مدیرعامل هلدینگ پیدکو و مدیرHSEQ و اخذ رتبه ممتازی دوره اعطا شد.
این گواهینامه در زمینه فعالیت برای حوزه های نفت و گاز، ابنیه و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، صنعت و معدن، نیرو صادر گردید. هلدینگ پیدکو توانست با رعایت اصولی که بر اساس قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری می باشد این گواهینامه را اخذ کند.