احداث ایستگاه واحد پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع NGL900 به روش EPCC


کارفرما

شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب

تاریخ شروع

خرداد 87

محل اجرای پروژه

پازنان

وضعیت پروژه

درحال انجام

ظرفیت

950 ميليون فوت مکعب استاندارد

خدمات مهندسی، خريد، ساخت