توسعه واحد نمک زدایی مارون ۳ به روش EPCC


کارفرما

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

تاریخ شروع

دی 86

محل اجرای پروژه

مارون(اهواز)

وضعیت پروژه

اتمام گردیده

ظرفیت

55000 بشکه در روز

خدمات مهندسی، خريد و ساخت