انتخاب مدیرعامل هلدینگ پیدکو به عنوان مدیر ماندگار ایران

جشنواره مدیران ماندگار ایران با حضور مدیران و چهره های فرهیخته، مؤلفین کتب و مدیران سازمان ها، شرکت ها در مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، این جشنواره با هدف توسعه و پژوهش چهره های ماندگار ایران با اهتمام و اعتقاد به معرفی و تقدیر از مشاهیر و بزرگان و مدیران علمی ایران برگزار گردید که مرکزی برای شناخت ، ارتباط و همفکری چهره های شناخته شده و مستعد ماندگارمدیریتی در کشور می باشد.

دکتر الهی مدیرعامل هلدینگ پیدکو در این جشنواره به عنوان یکی از مدیران ماندگار ایران موفق به دریافت تندیس زرین و حضور در کتاب مدیران ماندگار ایران گردید.

همچنین خانم دریایی مدیر اداری و توسعه منابع انسانی به عنوان نماینده مدیرعامل هلدینگ جهت دریافت تندیس در جشنواره حضور داشتند.