احداث مخازن ذخیره قیر پاسارگاد به روش EPC


کارفرما

شرکت نفت پاسارگاد

تاریخ شروع

بهمن 86

محل اجرای پروژه

آبادان

وضعیت پروژه

در حال انجام

ظرفیت

4 مخزن ذخيره قير، هريک با ظرفيت 3000 تن

خدمات مهندسی، ساخت و نصب