انتصاب اعضای کمیته رسیدگی به تخلفات اداری شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس

اعضای کمیته رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان هلدینگ منصوب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، صبح امروز دکتر الهی در جلسه معارفه اعضا، ضمن مهم دانستن تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات اداری در هلدینگ، مسلم یوسفی به سمت رئیس و فاطمه دریایی به سمت دبیر و آقایان دکتر علوی، دکتر احمدوند، مهندس فتاحی زارع، مهندس بنه گزی، مهندس فصاحتی و بلخی نژاد به سمت اعضا کمیته منصوب کردند.

مدیریت عامل هلدینگ ضمن اشاره به اهداف و انتظارات خود جهت رسیدن به سازمانی پویا و در حال توسعه، خواستار تهیه و تدوین آئین نامه مدون، تصمیم گیری قاطع با سیاست پیشگیری از خطا در برخورد با متخلفین بدون هیچ نوع ملاحظه ای، ایجاد فرهنگ سازی قانونمداری بین کارکنان با نگرش امر به معروف، ترغیب سیستماتیک تعالی درون سازمانی، بهره وری در مهندسی مجدد و معکوس برون سازمانی شدند.

در پایان عضو هیئت مدیره، خواستار تعامل و همکاری هر چه بیشتر معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه در اجرایی شدن اهداف و سیاست های راهبردی هلدینگ شدند.