دریافت ایزو ISO 9001 توسط شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس(هلدینگ پیدکو)

شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس موفق به دریافت ISO 9001  سیستم مدیریت کیفیت شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو؛  استاندارد ISO 9001 بیان کننده مبانی سیستم مدیریت کیفیت است که در سال های متمادی پس از تدوین آن، با توجه به نیازسنجی ها و بررسی های مختلف، دستخوش ویرایش های مختلف شد که هلدینگ پیدکو موفق به کسب آن شد.

مزایای  ISO 9001، در صورتی که سازمان یا شرکتی موفق به کسب گواهینامه استاندارد شود، خود به خود از مزایای برقراری این استاندارد بر عملکردهای خود بهره می گیرد از جمله برقراری حس اطمینان در میان مشتریان، ارتقا روابط درون سازمانی، اصلاح خطاها و پیشگیری از آن ها، افزایش بهره وری از سیستم، شناخت مسیرهای ممکن برای بهبود انجام فرآیندها، رضایت مشتری و کاهش شکایات می باشد.