موفقیت شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس(هلدینگ پیدکو) به دریافت ایزو TS29001

شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس موفق به دریافت ایزو  TS29001با عنوان مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو؛ این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی، و گاز طبیعی تعریف می‌کند که نتیجه مستقیم مشارکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین‌المللی به رهبری مؤسسه نفت آمریکا (API) است و بطور ویژه بر زنجیره تأمین نفت و گاز تأکید دارد.

با تأکید مدیریت هلدینگ پیدکو به رعایت استانداردهای محیط زیست و برای جلوگیری از آلودگی و کاهش ضایعات در ارائه خدمات مهم دانسته و کیفیت تأمین کالا و خدمات از تأمین‌کنندگان را تضمین کرده و برای کلیه سازمان‌هایی که در زنجیره تأمین صنعت نفت و گاز فعالیت می‌کنند مفید است.

گفتنی است ایزو TS29001 مبتنی بر ایزو ۹۰۰۱ بوده و از مزایای ایزوTS 290001، دریافت گواهی برای افزایش قراردادها و موفقیت‌ها، نمایش تعهد به فعالیت بهتر صنعتی برای سهامداران، بهبود مدیریت ریسک و عملکرد، هم راستا نمودن عملیات به‌ منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات است.