تولید گاز مایع LPG به روش PC


کارفرما

پالايشگاه فجرجم

تاریخ شروع

بهمن 83

محل اجرای پروژه

جم(بوشهر)

وضعیت پروژه

تحويل موقت

ظرفیت

خدمات مديريت مهندسی