دریافت ایزو تخصصی HSE – MS توسط شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس(هلدینگ پیدکو)

شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس موفق به دریافت ایزو تخصصی HSE – MS  سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو؛ ریشه و اساس HSE – MS دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 است و هلدینگ پیدکو موفق به دریافت آن شد.

چنانچه در هر مجموعه ای دو استاندارد بطور توأمان طراحی و پیاده سازی گردد ، اصطلاحاً گفته می شود که مجموعه HSE پیاده سازی شده و بواسطه تمایل مجموعه ها برای پیاده سازی دو استاندارد یک مدلی ایجاد می شود که بتوان این دو استاندارد را ترکیب کرد. لذا ترکیب شده دو استاندارد ISO14001  و OHSAS18001 را مدل HSE  یا مدل HSE – MS  می نامند.