ساخت کمپ های مسکونی پالایشگاه فازهای ۶ و ۷ و ۸ میدان گازی پارس جنوبی به روش PC


کارفرما

شرکت نفت وگاز پارس، شرکت پترو پارس

تاریخ شروع

بهمن 82

محل اجرای پروژه

عسلويه

وضعیت پروژه

پايان يافته و نهايی

ظرفیت

6000 نفر

خدمات مهندسي، خريد، ساخت