دریافت گواهی عضویت انجمن صنفی کارفرمایی توسط هلدینگ پیدکو

مدیرعامل هلدینگ پیدکو موفق به دریافت گواهی عضویت انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی در سال ۹۵ گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو؛ شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس با رعایت اساسنامه انجمن و داشتن صلاحیت های لازم از جمله میزان توانایی شرکت ( با توجه به تعداد نفرات و سوابق آنها ، تجربه کاری و توان مالی ) که براساس ضوابط و آیین نامه های مصوب معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته ، موفق به دریافت این گواهی شد.

مدیرعامل هلدینگ پیدکو با اعلام اینکه ارائه این گواهینامه از سوی انجمن صنفی کارفرمایی به هر شرکت برای آن مسئولیت و تعهد ایجاد می‌کند، افزود: شرکت‌های دریافت‌کننده می‌توانند بر‌ اساس دریافت گواهینامه‌ها در راستای بهبود و افزایش سطح علمی، تخصصی، مالی، فرهنگی و اجرائی کارکنان و شرکت  از برخی شرایط و تسهیلات ویژه استفاده کنند.

قابل ذکر اینکه بازه زمانی اعتبار عضویت تخصصی انجمن دو سال است.