اهداء نشان چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران به مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس(هلدینگ پیدکو)

۵

مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس موفق به دریافت مدال و تندیس چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران سال ۱۳۹۵ گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو؛ پیرو ممیزی انجام شده و بنا به سوابق ارزشمند و مدیریتی مدیرعامل هلدینگ پیدکو، وی به عنوان چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران سال ۱۳۹۵ ، انتخاب و معرفی شد.

مدیرعامل هلدینگ پیدکو، ضمن ابراز خرسندی از این موفقیت، کسب این مهم را مرهون زحمات گروهی تمامی کارکنان و مدیران هلدینگ پیدکو دانست و از آنان تشکر و قدردانی کرد.

گفتنی است، این بزرگترین رویداد مدیریتی کشور است که هر ساله توسط بنیان چهره های ماندگار برگزار می شود.