حبیب رضا هادیان

  • مدیر امور مالی شرکت ایرسوتر
  • نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در کشور ترکمنستان
  • عضو موظف هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد اروند
  • معاون مالی-اداری و پشتیبانی شرکت هواپیمایی کیش ایران و عضو هیئت مدیره شرکت همراه کوشا کیش