عملیات لوله کشی فازهای ۴ و ۵ میدان گازی پارس جنوبی به روش EPC


کارفرما

شرکت فنی و مهندسی تهران جنوب

تاریخ شروع

مرداد 82

محل اجرای پروژه

عسلويه

وضعیت پروژه

پايان يافته و نهايی

ظرفیت

1000000 اينچ قطر

تهيه مدارک، نقشه های ساخت، تهيه و مديريت مواد، جوشکاری لوله ها، انجام تست غيرمخرب جوشکاری، نصب پايه ها وشيرها