عملیات تکمیلی تلمبه خانه امیدیه به روش PC


کارفرما

شرکت مهندسی و توسعه نفت

تاریخ شروع

تیر ماه 1395

محل اجرای پروژه

امیدیه

وضعیت پروژه

در حال انجام

ظرفیت

مساحت انبار در حدود 650000 متر مربع

نصب 3 دستگاه پمپ نفت خام سنگین به مراه کلیه متعلقات ، سیستم های جانبی و آماده سازی محل نصب، اصلاح سیستم لوله کشی اصلی و سرویس،تأمین برق و نصب ادوات، تامین کالا و مصالح مورد نیاز پروژه