پالایشگاه فاز یک میدان گازی پارس جنوبی به روش EPC


کارفرما

شرکت نفت وگاز پارس، شرکت پترو پارس

تاریخ شروع

فروردین 79

محل اجرای پروژه

عسلویه

وضعیت پروژه

پایان یافته و نهايی

ظرفیت

921 ميليون فوت مکعب گاز تصويه شده و 40 هزاربشکه ميعانات گازی

خدمات مهندسی، مديريت پروژه، خريد و ساخت و نظارت، پيش راه اندازی و شروع به کار پالايشگاه