مناقصه خرید اقلام مورد نیاز تلمبه خانه امیدیه

شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو) در نظر دارد بخشی از خرید اقلام مورد نیاز تلمبه خانه امیدیه که شامل لوله و اتصالات، ولو و کابل می باشد. از طریق مناقصه عمومی برگزار نماید.

 

برنامه زمانبندی برگزاری مناقصه تلمبه خانه امیدیه

ردیف شرح تاریخ
۱ دعوت به مناقصه ۹۵/۰۴/۲۲
۲ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد فنی ۹۵/۰۴/۲۹
۳ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد مالی ۹۵/۰۵/۱۰
۴ اعلام نتایج پیشنهاد فنی ۹۵/۰۵/۲۳
۵ بازگشایی پاکات ۹۵/۰۵/۲۵