حضور کارشناس HSE پیدکو در کارگاه آموزشی ” تهیه و تدوین “ HSE Plan

دوره آموزشی “ تهیه و تدوین  HSE Plan” با حضور ادارات و شرکت های مختلف هفته جاری در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، با توجه به تاکید مدیریت محترم عامل به کسب دانش و اطلاعات بروز مدیران و کارکنان هلدینگ به منظور افزایش مهارت و تخصص و ارتقای سطح  علمی آنان، امید براتی کارشناس HSE پیدکو در کارگاه آموزشی ” تهیه و تدوین “ HSE Plan  که توسط سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به مدت ۲ روز برگزار شده بود، حضور پیدا کرد.

فرآیند برنامه ریزی و مدیریت HSE در پروژه ها بر مبنای استاندارد، انواع و سطوح مختلف HSE Plan ، نحوه اجرا و نظارت بر HSE Plan از موضوعات اصلی مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.

غ