برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک) دوره ی هفتم با حضور نماینده پیدکو

هفتمین دوره ی مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک) شب چهارشنبه ۹۷/۵/۲۸ در محل باشگاه دیپلماتیک برگزار گردید.

در راستای عضویت پیدکو در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک) و با توجه به اهمیت حضور در این مجمع سالیانه مهندس فصاحتی مدیر بازرگانی و توسعه اقتصادی هلدینگ پیدکو به نمایندگی از مدیریت عامل در این جلسه حضور یافتند.

از موضوعات اصلی این مجمع می توان به مباحثی همچون بیان گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۹۶، گزارش هیات بازرسان درخصوص عملکرد هیات مدیره در سال ۹۶، بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره در مورد برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۹۷ و انتخاب اعضای هیات بازرسان اشاره کرد که در پایان به ترتیب مهندس ریاضی، مهندس دانه پاش ، مهندس کرمانی بعنوان اعضای اصلی و مهندس سهیلی یکتا بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.

انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ، گاز و پتروشیمی متشکل از شرکت های فعال بخش خصوصی در عرصه مهندسی و اجرای طرح ها و پروژه های صنعت نفت است .

WhatsApp-Image-2018-08-20-at-16.02.121