برگزاری گردهمایی ماهانه اعضا باشگاه نفت و نیرو ایران در شهریور ماه ۹۷

گردهمایی ماهیانه باشگاه نفت و نیرو ایران، با حضور اعضا حقیقی و حقوقی این باشگاه روز سه شنبه مورخ ۹۷/۶/۶ در سالن اصلی مرکز مطالعات و بهره وری و منابع انسانی این باشگاه برگزار گردید.
در راستای عضویت پیدکو در باشگاه نفت و نیرو و با توجه به اهمیت بالای افزایش نرخ ارز و به منظور به روز بودن اطلاعات مدیران، مهندس فصاحتی مدیر بازرگانی و توسعه اقتصادی هلدینگ پیدکو به نمایندگی از مدیریت عامل در این گردهمایی حضور یافتند.
مطالب مطروحه این گردهمایی شامل بحران ارزی در ایران، درآمدها و مصارف انرژی، تهدیدات یکسان سازی، تحولات اخیر و دلایل اقتصادی و سیاسی افزایش نرخ ارز بود که با سخنرانی آقای سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار گردید.
همچنین در پایان این نشست اعضاء این باشگاه پیشنهادات و نظرات خود را اعلام نمودند.

neshast 40.1