جلسه مهندس فصاحتی با مدیرعامل شرکت MOT EN اتریش

امروز دوشنبه دیداری با حضور مهندس فصاحتی مدیر بازرگانی و اقتصادی هلدینگ پیدکو و دیتهارد کراتزیر مدیر­عامل شرکت MOT EN اتریش در ستاد مرکزی پیدکو برگزار گردید.

دیتهارد کراتزیر مدیر عامل شرکت MOT EN با اشاره به توانمندی­های این شرکت در اتریش، علاقه به تبادل تجاری و ورود پیدکو به فعالیت در آن کشور را ابراز داشت.

در ادامه این نشست طرفین از برنامه­ ریزی و تبادل نظر در خصوص اخذ تائیدیه صلاحیت تولید و اکتشاف (E & P) از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران که در این جلسه با توجه به سوابق و صلاحیت پیمانکاری EPC و توان تامین اعتبار مالی و قابلیت­های اجرایی هلدینگ پیدکو و تجربه مطالعات میدانی و تمایل شرکت اتریشی در همکاری با پیدکو، گفتگو نمودند.

در پایان این جلسه با توجه به توافقات صورت پذیرفته و وجود زمینه کاری، مقدمات بند­های انعقاد توافق نامه ما­بین بحث و به توافق طرفین رسید.

a5a445e8-5ee6-49e8-8a78-e9b4530c1303