معرفی پیدکو بعنوان کارآفرین برتر

هشتمین گردهمایی انجمن مهندسین پلیمر و شیمی ایران با حضور کارآفرینان برتر این عرصه روز یکشنبه ۶ خرداد ۹۷ در هتل پارسیان اوین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، این گردهمایی با حضور تنی چند از مسئولان کشوری و کارآفرینان برتر در حوزه مهندسی پلیمر و شیمی ایران با نگرش کارآفرینی در بازارهای روز دنیا برگزار گردید.

با توجه به عضویت پیدکو در انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران، دکتر الهی مدیریت عامل هلدینگ به عنوان یکی از کارآفرینان برتر این عرصه در پی سیاستگذاری های جذب و بکارگیری متخصصین و تاکید به بروز رسانی منابع انسانی با استانداردهای بین المللی انتخاب شد.

در این مراسم فاطمه دریایی مدیر اداری و منابع انسانی و مهندس سعادتیان مسئول روابط عمومی به نمایندگی از طرف مدیریت عامل هلدینگ پیدکو در این گردهمایی شرکت نمودند.

۸cab0831-2262-4ab2-80d2-1d174b7d990f