برگزاری اولین گردهمایی ماهانه اعضا باشگاه نفت و نیرو ایران در سال ۹۷

اولین گردهمایی ماهانه اعضاء باشگاه نفت و نیرو ایران در سال ۹۷ با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این باشگاه متخصصین برگزار گردید.

با توجه به عضویت پیدکو در باشگاه نفت و نیرو و در راستای اهداف عالی هلدینگ پیدکو و سیاستگذاری مدیریت عامل به حضور مثمرثمر در این گردهمایی ها جهت تبادل اطلاعات لازم و کسب اطلاعات بروز، مدیر بازرگانی و اقتصادی هلدینگ مهندس فصاحتی به نمایندگی از طرف مدیریت عامل در گردهمایی ماهانه اعضاء باشگاه نفت و نیرو در سالن اصلی مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار گردید، شرکت نمودند.

موضوع اصلی این گردهمایی چشم انداز بازار جهانی گاز بود که با سخنرانی اقای دکتر محمدحسین عادلی دبیرکل سابق مجمع کشورهای صادر کننده گاز (GECF) برگزار گردید.
۲e5d524b-5246-4892-a471-75bd64287b71