تمدید عضویت پیدکو در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران (ICCA)

شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس (هلدینگ پیدکو) به مدت یک سال دیگر به عضویت انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران (ICCA) نایل آمد.

 

بنا به گزارش روابط عمومی پیدکو، هلدینگ پیدکو که در حاضر پیشرو در صادرات محصولات حوزه نفت و گاز از ایران اسلامی به کشورهای متقاضی می باشد از تاریخ ۹۶/۸/۱ به عضویت انجمن صادرکنندگان نایل آمده بود که پس از اتمام عضویت در پایان سال ۹۶ با نظر به واجد شرایط بودن، به تمدید عضویت دوباره دعوت گردید که با موافقت مدیریت عامل هلدینگ پیدکو این مهم به مدت یک سال و تا پایان سال ۹۷ انجام گردید.

 

این گواهینامه در زمینه انجام پروژه‌های خارج از کشور، ارائه تجارب فنی و تخصصی به کشورهای دیگر و مقوله صادرات واجد مزایایی ویژه می باشد.

IMG_20180331_090740