انتصاب مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح ها و پروژه ها هلدینگ پیدکو

دکتر الهی، مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۵/۲۳۱۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ مهندس محسن فتاحی زارع را به سمت مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح ها و پروژه ها هلدینگ پیدکو منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در این حکم شرح وظایف این مدیریت، سوق به استانداردهای لازم کارفرمایان، ایجاد سیستم یکپارچه MIS ، احیای اصولی این مدیریت همراه با نوآوری و خلاقیت، نظارت مستقیم بر پیمانکاران و مدیران پروژه ها، راهکارهای عاجلانه و مدبرانه در پیگیری و دریافت مطالبات و عبور از موانع پیشرو با رعایت اصول قانونمداری، برقراری ساختاری چابک و کارآمد، بکارگیری از تمامی ظرفیت ها و نیروهای متخصص با بهره مندی از نظرات و تجارب کارشناسان اشاره شده است.

دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.

۴