انتصاب مدیر پروژه عملیات تلمبه خانه امیدیه

مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۶/۲۵۷۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ بنا به پیشنهاد معاون فنی،مهندسی و عملیات مهندس مهدی امانی را به سمت مدیر پروژه عملیات تلمبه خانه امیدیه از تاریخ ابلاغ تا اتمام و تحویل قطعی پروژه منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در این حکم شرح وظایف این مدیریت اهتمام خاصه و تحول بنیادی و نوین در سیاست های اجرایی این پروژه با مطالعه، اصلاح و وارسی جدی، همراهی متقابل با کارفرما، نظارت مستمر بر پیمانکاران، توجه به کنترل بازرسی، اسناد، تسریع و پشتیبانی پروژه، ایجاد کمیته­های تخصصی متناسب در صورت نیاز، پرهیز از بطالت زمان در اجرای پروژه، سوق به استانداردهای لازم کارفرما، حضور قدرتمند در دعاوی (CLAIM)­، راهکارهای عاجلانه و مدبرانه در پیگیری و دریافت مطالبات و عبور از موانع پیشرو با رعایت اصول قانونمداری، برقراری ساختاری چابک و کارآمد، بکارگیری از تمامی ظرفیت ها و نیروهای متخصص با بهره مندی از نظرات و تجارب کارشناسان اشاره شده است.

دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.

اامانی-۳۵۵x350