انتصاب مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ پیدکو

دکتر الهی، مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۵/۲۳۱۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ حبیب رضا هادیان را به سمت مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ پیدکو منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در این حکم شرح وظایف این مدیریت با مطالعه، اصلاح و وارسی جدی، جهت اعمال شدن اهداف و خط مشی هلدینگ با رعایت قوانین و مقررات، قابل اعتماد بودن کلیه صورت های هلدینگ خصوصا مالی و پروژه ها و…، مدیریت دقیق نوآورانه و خلاق دراحیا و ترغیب فرهنگ های اطمینان دهی، مشاوره، ارزش آفرینی، مساعی با مدیران جهت رفع مسائل، ارزیابی مستقل از گلیه منابع، شناسایی و ارائه راهکارهای لازم در اتلاف منابع، حفاظت از دارایی ها­، راهکارهای عاجلانه و مدبرانه در پیگیری و دریافت مطالبات و عبور از موانع پیشرو با رعایت اصول قانونمداری، برقراری ساختاری چابک و کارآمد، بکارگیری از تمامی ظرفیت ها و نیروهای متخصص با بهره مندی از نظرات و تجارب کارشناسان اشاره شده است.

دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.

از سوابق هادیان میتوان به معاون مالی-اداری و پشتیبانی شرکت هواپیمایی کیش ایران و عضو هیئت مدیره شرکت همراه کوشا کیش، عضو موظف هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد اروند، نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در کشور ترکمنستان و مدیر امور مالی شرکت ایرسوتر اشاره نمود.

هادیان