تمدید حکم انتصاب معاون مالی،اداری و توسعه منابع مدیریت هلدینگ پیدکو

مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۶/۲۶۴۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ دکتر حیدر نوروزی را به سمت معاون مالی،اداری و توسعه منابع مدیریت هلدینگ پیدکو ابقا نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در متن حکم دکتر الهی مدیر عامل هلدینگ خطاب به دکتر حیدر نوروزی آمده است:

نظر به اتمام مدت زمان حکم انتصاب مسئولیت تان به شماره نامه ۹۴/۲۱۰۷۴ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۸ در سمت معاون مالی، اداری و توسعه منابع مدیریت حکم مذکور را به مدت یکسال تمدید می نمایم.

از سوابق دکتر نوروزی میتوان به معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، مدیر مالی شرکت خدماتی بردستان گستر (پروژه عسلویه فاز ۴و۵)، مدیر مالی شرکت تعاونی هلال نخل، رئیس شورای حل اختلاف شعبه دوم شهر اشاره کرد.

نوروزی