انتصاب مدیر پروژه احداث NGL900

مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۵/۲۳۱۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ بنا به پیشنهاد معاون فنی،مهندسی و عملیات مهندس مهدی قربانی را به سمت مدیر پروژه NGL900 هلدینگ پیدکو از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در شرح وظایف این مدیریت، اهتمام خاصه و تحول بنیادی و نوین در سیاست های اجرایی این پروژه با مطالعه، اصلاح و وارسی جدی، همراهی متقابل با کارفرما، نظارت مستمر بر پیمانکاران، توجه به کنترل بازرسی، اسناد، تسریع و پشتیبانی پروژه، ایجاد کمیته­های تخصصی متناسب در صورت نیاز، پرهیز از بطالت زمان در اجرای پروژه، سوق به استانداردهای لازم کارفرما، حضور قدرتمند در دعاوی (Claim)­، راهکارهای عاجلانه و مدبرانه در پیگیری و دریافت مطالبات و عبور از موانع پیشرو با رعایت اصول قانونمداری، برقراری ساختاری چابک و کارآمد، بکارگیری از تمامی ظرفیت ها و نیروهای متخصص با بهره مندی از نظرات و تجارب کارشناسان اشاره شده است.

دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.

از سوابق مهندس قربانی میتوان به مدیر پروژه جمع آوری و افزایش توان تزریق گاز در میادین کرنج/ پارسی، مدیر پروژه احداث خط لوله و واحد تقویت فشار گاز نفت شهر، رئیس کارگاه پروژه جمع آوری و افزایش توان تزریق گاز در میادین کرنج/ پارسی، رئیس دفتر فنی کارگاه پروژه جمع آوری و افزایش توان تزریق گاز در میادین کرنج/ پارسی اشاره نمود.

 

Untitled-1