مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کنترل کیفیت (HSEQ) هلدینگ پیدکو ابقا شد

مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۶/۲۹۵۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ حکم ابقا مهندس علی بنه گزی مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کنترل کیفیت (HSEQ) هلدینگ پیدکو را تا انتهای سال ۹۶ صادر نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در متن حکم دکتر الهی، مدیر عامل هلدینگ آمده است:

نظر به اتمام مدت زمان حکم انتصاب مسئولیت تان به شماره ۹۵/۲۳۱۰۸ مورخ ۹۵/۷/۱۰ در سمت مدیر مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کنترل کیفیت (HSEQ) ، بدینوسیله حکم مذکور را تا انتهای سال ۹۶ تمدید می نمایم.

امید است با استعانت از خداوند مفتح الابواب و استفاده از اختیارات قانونی و تفویض شده، ضوابط و آئین نامه های هلدینگ پیدکو و نصب العین قرار دادن خدمت صادقانه در گرو مساعی دلسوزانه و حرکت جهادی مستمرانه، با تعامل و همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه در اجرایی شدن اهداف و سیاست های راهبردی و برنامه های مدون با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و منافع بحق سهامداران در جهت رشد، پویایی،شکوفایی و پیشبرد ماموریت های محوله، موفق و منصور باشید. انشاالله

از سوابق مهندس بنه گزی میتوان به کارشناس HSE ستاد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران(ICOFC)، سرپرست واحد HSE  دستگاه نظارت پروژه طرح توسعه میدان گازی تنگ بیجار و کمانکوه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران(ICOFC)، سرپرست واحد HSE دستگاه نظارت پروژه طرح توسعه میدان نفتی آذر شرکت مهندسی و توسعه نفت -متن (PEDEC) اشاره نمود.

بنه گزی