مسلم یوسفی به سمت مدیر حوزه دفتر مدیریت عامل هلدینگ پیدکو منصوب گردید.

مدیریت عامل هلدینگ طی حکم شماره ۹۵/۲۳۱۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۰ مسلم یوسفی را به سمت مدیر حوزه دفتر مدیریت عامل هلدینگ پیدکو منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در این حکم با اشاره به وظایف این مدیریت، ایجاد هماهنگی جامع و مرتبط بین مدیریت عامل با کلیه ارکان هلدینگ خصوصا اعضای محترم هیئت مدیره، معاونین، مدیران و کارکنان، ابلاغ دستورات مدیرعامل و نظارت و کنترل دقیق بر اجرای آنان تا اعلام نتیجه مطلوب، حضور مستمر در کمیته ها و جلسات تفویض اختیار شده بنا به احکام بعدی بعنوان نماینده مدیرعامل، احیا دبیرخانه انتصابات، ­توسعه تحول و نوآوری در روابط عمومی، ایجاد خلاقیت لازم در تشریفات مرسوم اداری، رصد دقیق فعالیت­های هلدینگ، ایجاد دبیرخانه محرمانه هلدینگ، مدیریت دقیق امور مربوطه مبتنی بر انضباط کاری، بکارگیری از تمامی ظرفیت ها و نیروهای متخصص با بهره مندی از نظرات و تجارب کارشناسان به همراه ساختار چابک و کارآمد گردیده است.

دکتر الهی، در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.

از سوابق آقای یوسفی میتوان به نماینده ریاست جمهوری در سفرهای استانی، نهاد ریاست جمهوری، دفتر پیگیری رئیس جمهور، معاون دفتر وزیر وزارت کار و امور اجتماعی ج.ا.ا، دبیر هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ج.ا.ا اشاره نمود.

Untitled-1 (2)