انتصاب مدیر حقوقی و قراردادها هلدینگ پیدکو

مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۵/۲۱۷۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۱ دکتر یاسر احمدوند را به سمت مدیر حقوقی و قراردادها هلدینگ پیدکو به مدت ۶ ماه منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در این حکم شرح وظایف این مدیریت، یکپارچه سازی با ایجاد مکانیزم سیستماتیک و ابداع بانک اطلاعاتی برای تمام قراردادهای قبل و حال، نگرش تخصصی و فراگیر در زمینه امور قراردادها با همکاری مدیریت مهندسی و برآورد پیمانها، ایجاد کارگروه های تخصصی رسیدگی به دعاوی (Claim)، تقویت فرهنگ بهره وری حقوقی در هلدینگ با الگوسازی، حضور مثمرثمر در کمیته­ها و کمیسیون­های تخصصی متناسب، راهکارهای عاجلانه و مدبرانه در پیگیری و دریافت مطالبات و عبور ازموانع پیشرو با رعایت اصول قانونمداری، بکارگیری از تمامی ظرفیت­ها و نیروهای متخصص و ایجاد ساختار سازمانی کارآمد با بهره­مندی از نظرات و تجارب کارشناسان اشاره شده است.

دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.