انتصاب دبیر هیئت مدیره هلدینگ پیدکو

مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۵/۲۳۱۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ دکتر علوی را به سمت دبیر هیئت مدیره هلدینگ پیدکو منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در شرح وظایف این حکم اشاره به ایجاد هماهنگی جامع و مرتبط بین مدیریت عامل با کلیه اعضای محترم هیئت مدیره، ابلاغ مصوبات هیئت مدیره و نظارت و کنترل دقیق بر اجرای آنان تا اعلام نتیجه مطلوب و ارائه گزارش به هیئت مدیره با هماهنگی مدیریت عامل، دریافت پیشنهادات اعضای محترم هیئت مدیره جهت ارائه بعنوان دستور جلسات، همراهی با دبیرخانه محترم هلدینگ، بکارگیری از تمامی ظرفیت ها و نیروهای متخصص با بهره مندی از نظرات و تجارب کارشناسان شده است.
دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.