انتصاب مسئول راه اندازی شرکت پیدکو انرژی

مدیریت عامل هلدینگ طی حکمی به شماره ۹۵/۲۴۱۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ مهندس سید حسن ضیاء کاشانی را به سمت مسئول راه اندازی شرکت پیدکو انرژی هلدینگ پیدکو منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، در این حکم شرح وظایف این مسئول، تاسیس شرکت مدنظر، تهیه و تدوین راهبرد لازم عملیاتی پس از تاسیس، مدیریت دقیق نوآورانه و خلاق در حوزه های بازرگانی، پرهیز از بطالت زمان در اجرای مسئولیت محوله، راهکارهای عاجلانه و مدبرانه در پیگیری و دریافت مطالبات و عبور از موانع پیشرو با رعایت اصول قانونمداری، برقراری ساختاری چابک و کارآمد، بکارگیری از تمامی ظرفیت ها و نیروهای متخصص با بهره مندی از نظرات و تجارب کارشناسان اشاره شده است.

دکتر الهی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاری معاونین، مدیران ستادی، پروژه ها و شرکت های تابعه با مشارالیه خواستار شدند.