حضور کارکنان پیدکو در دوره آموزشی مکانیزم های شرکت های موفق در مناقصات

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پیدکو، دوره آموزشی مکانیزم های شرکت های موفق در مناقصات با حضور شرکت های عضو اپک چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶ در سالن اصلی دبیرخانه اپک به مدت ۴ ساعت برگزار گردید.

با نظر به عضویت پیدکو در انجمن اپک و در راستای اهداف عالی هلدینگ پیدکو و سیاستگذاری مدیریت عامل به حضور مثمرثمر کارکنان پیدکو در دوره های آموزشی در راستای کسب اطلاعات بروز، ۵ نفر از کارکنان هلدینگ در این دوره آموزشی حضور پیدا کردند.

از موضوعات مطرح شده در این دوره می توان به نحوه ارزیابی شرکت های مناقصه گر شرکت کننده در مناقصه، انواع مناقصات شرکت های مناقصه گزار از نظر مراحل بررسی و از نظر روش دعوت مناقصه گران اشاره نمود.

۲۰۱۸-۰۳-۰۷_۲۳٫۳۳٫۱۱