برگزاری گردهمایی ماهانه اعضاء باشگاه نفت و نیرو ایران

۲۰۱۸۰۲۲۷_۱۸۴۱۳۳گردهمایی ماهانه اعضاء باشگاه نفت و نیرو ایران با حضور اعضای عضو این باشگاه سه شنبه ۹۶/۱۲/۸ درسالن اصلی مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار گردید.

با توجه به عضویت پیدکو در باشگاه نفت و نیرو و در راستای اهداف عالی هلدینگ پیدکو و سیاستگذاری مدیریت عامل به حضور مثمرثمر جهت تبادل اطلاعات لازم و کسب اطلاعات بروز معاون بازرگانی و توسعه منابع اقتصادی هلدینگ مهندس فصاحتی به نمایندگی از طرف مدیریت عامل در گردهمایی ماهانه اعضاء باشگاه نفت و نیرو با موضوع نوسانات قیمت نفت و تحولات بازار نفت در کوتاه مدت و میان مدت­ مورخه ۹۶/۱۲/۸ درسالن اصلی مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی شرکت نمودند.

موضوع اصلی این گردهمایی بررسی نوسانات قیمت نفت و تحولات بازار نفت در کوتاه مدت و میان مدت بود که با سخنرانی آقای دکتر کاظم پوراردبیلی نماینده ایران در اوپک برگزار گردید.