حضور مدیران پیدکو در میزگرد چالشهای ماندگاری شرکت های مهندسی صنعت احداث

اولین میزگرد چالشهای ماندگاری شرکت های مهندسی صنعت احداث با مدیریت انجمن ژئو تکنیک ایران مورخه ۹۶/۱۱/۱۰ در محل ساختمان جامعه مهندسان مشاور ایران با حضور مدیران و دست اندرکاران بخش های دولتی و خصوصی برگزار گردید.

از موضوعات اصلی این میزگرد می توان به پیشنهاد راهکارهایی جهت خروج از بحران جاری موجود در صنعت ساخت از قبیل استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی و عدم وابستگی به بودجه های دولتی و همچنین تغییر در ساختار نظام پیمانکاری اشاره کرد.

در راستای اهداف عالی هلدینگ پیدکو و تاکیدات دکتر الهی مدیریت عامل هلدینگ به اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و مدیریت بهینه مالی و سیاست های آموزش نیروی انسانی، مهندس سعیدرضا تقی مهر معاون فنی، مهندسی و عملیات و مهندس فرشید یوسفی زاده مدیر مهندسی و برآورد پیمان ها به نمایندگی از پیدکو در این مراسم شرکت کردند.

سخنرانان این گردهمایی دکتر بهروز گتمیری رییس هیئت مدیره و دکتر علیرضا عالم زاده عضو هیئت مدیره انجمن ژئوتکنیک ایران بودند.