برگزاری جلسه شورای اداری بهمن ماه ۹۶ با حضور دکتر الهی مدیریت عامل پیدکو

جلسه شورای اداری هلدینگ پیدکو، روز یکشنبه ۲۹ بهمن در محل سالن جلسات با قرائت کلام الله قرآن مجید و به ریاست مدیریت عامل هلدینگ و حضور کلیه معاونین، مدیران، سرپرستان کارگاه ها و کارکنان تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه دکتر الهی با تشریح عملکرد دو ساله از زحمات کلیه پرسنل در جهت پیشبرد اهداف و سیاست های هلدینگ تشکر کردند.

ایشان با اشاره به تشکیل و نقش مهم کمیته های انتصابات، حفاظت فنی، راهبردی امور بین الملل، تحول اداری، رسیدگی به تخلفات اداری، وام ضروری، کارگروه پیگیری های ویژه، دبیرخانه تخصصی پروژه ها و … خواستار ارائه گزارش عملکرد ماهیانه توسط مسئولین کمیته ها شد.

عضو هیئت مدیره، با تاکید بر منافع هلدینگ به ساماندهی حوزه های مالیات و بیمه، طبقه بندی نظام حقوق و دستمزد کارکنان، یکپارچگی سیستم اداری، چابک سازی نیروی انسانی، ایجاد برنامه ریزی مدون با اجرای بودجه عملیاتی،تعدیل هزینه ها، بالابردن کارایی و اثربخشی، حرکت با سرعت به اتمام پروژه ها و اخذ پروژه های جدید ملی و بین المللی و توسعه صادرات محصولات نفت و گاز به بیرون از کشور در سال ۹۷ اشاره نمودند.

در پایان جلسه معاونین، مدیران و کارکنان به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و از دکتر الهی به دلیل سازماندهی و ایجاد آرامش دوباره در هلدینگ، توجه ویژه ایشان به مسائل درون سازمان، امکانات رفاهی و سلامت برای کارکنان، ترغیب به توسعه آموزشی همکاران، توجه و ترتیب اثر به خواسته های معقول کارکنان تشکر کردند.