اهدای دریافت گواهینامه اصول ایمنی و بهداشت کار به پیدکو

به گزارش روابط عمومی پیدکو، مهندس امید براتی کارشناس HSE هلدینگ پیدکو موفق به دریافت گواهینامه اصول ایمنی و بهداشت کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردید.
بنا به سیاستها و نیاز به فرهنگ سازی و توجه بیش از پیش به حوزه ایمنی و بهداشت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دوره آموزش عمومی “اصول ایمنی و بهداشت کار” توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وابسته به معاونت روابط کار وزارت متبوع به مدت ۴۰ ساعت برگزار گردید.
در این راستا بنا به تاکید و توجه دکتر الهی مدیریت عامل هلدینگ پیدکو به اجرای مقررات ایمنی و دستورالعمل های مربوطه و امکان بوجودآمدن محیط سالم و بدون دغدغه برای همکاران و کارگران و مصوبه کمیته حفاظت فنی، مهندس امید براتی در این دوره حضور و موفق به گذراندن با رتبه خوب گردید.

IMG_20180131_113730

IMG_20180131_113626