عضو هیئت مدیره پیدکو، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاران پارس منصوب گردید.

مهندس غلامحسین تکفلی با انتخاب مجمع سهامداران هلدینگ مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس با نماد گپارس در بورس معاملات منصوب گردید. این شرکت دارای شرایط سهامی عام‌می باشد.

مهندس تکفلی عضو هیئت مدیره هلدینگ پیدکو می باشد.
از سوابق درخشان این مدیر شایسته ملی می توان اشاره به سمت هایی مانند نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت مدیره و معاون سازمان آب، فرماندار قاینات و … اشاره کرد.
روابط عمومی هلدینگ پیدکو از طرف هیئت مدیره، مدیریت عامل، معاونین، مدیران و کارکنان هلدینگ پیدکو این انتصاب بجا و در خور تحسین به آقای مهندس تکفلی تبریک می گوید.