دکتر الهی: پیدکو دارای هیئت مدیره و مدیرعامل جدید بزودی خواهد شد!

دکتر الهی: پیدکو در بازه زمانی روی کار آمدن هیئت مدیره و مدیرعامل جدید می باشد.

 • جلسه شورای اداری هلدینگ پیدکو، چهارشنبه ۲۴ آبان سال ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ در محل سالن جلسات با قرائت کلام الله قرآن مجید و به ریاست مدیریت عامل هلدینگ و حضور کلیه معاونین، مدیران و کارکنان تشکیل گردید.
  در ابتدای جلسه دکتر الهی با تشکر از زحمات کلیه پرسنل خواستار همت و اتحاد کارکنان در جهت پیشبرد اهداف و سیاست های هلدینگ شد.
  ایشان با اشاره به تشکیل کمیته های انتصابات، حفاظت فنی، راهبردی امور بین الملل، تحول اداری، رسیدگی به تخلفات اداری، وام ضروری، کارگروه پیگیری های ویژه، دبیرخانه تخصصی پروژه ها و … هدف از ایجاد این مجموعه های تخصصی درون هلدینگ را از نیازهای اساسی پیدکو و اجرای مصوبات آنها از الزامات بدون هیچ ملاحظه ای می باشد، بیان کرد.
  عضو هیئت مدیره، با تاکید بر منافع هلدینگ به ساماندهی مالیات و بیمه، طبقه بندی نظام حقوق و دستمزد کارکنان، ایجاد برنامه ریزی مدون با اجرای بودجه عملیاتی و اتمام پروژه های سنواتی و تسریع در پروژه های حاضر … اشاره نمودند.
  دکتر الهی در ادامه با بیان اتمام دوره زمان فعالیت هیئت مدیره و مدیرعامل حال حاضر، حضور هیئت مدیره جدید و متعاقب آن مدیرعامل جدید دستور کار سهامداران در راستای اجرای قانون تجارت بیان نمودند. ایشان با آرزوی موفقیت به هیئت مدیره جدید و با انتخاب مدیرعامل تازه نفس جدید، رسیدن به افق های روز افزون رشد برای پیدکو اشاره نمودند.
  در پایان جلسه معاونین، مدیران و کارکنان به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و از دکتر الهی به دلیل سازماندهی و ایجاد آرامش در هلدینگ، توجه ویژه ایشان به مسائل فرهنگی درون سازمان، امکانات رفاهی و سلامت برای کارکنان، ترغیب به توسعه آموزشی همکاران، توجه و ترتیب اثر به خواسته های معقول کارکنان تشکر کردند.